تاريخ : | | نویسنده : مدیر

مانور  زلزله مدرسه  شاهد هاجر

 

 

آموزش مخصوص نماز گزاران در مواقع بحران ( ویژه طرح رمضان)

شامل: روش پناه گیری-مکان های امن درون  و خارج از ساختمان

 

 

 

 

   • قالب بلاگ اسکای
  • بازی سیاه