تاريخ : | | نویسنده : مدیر

نقشه زیر که توسط پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهیه گردیده است نشان دهنده خطر زلزله در مناطق مختلف ایران میباشد. رنگ تیره تر نشان دهنده خطر زلزله بالاتری میباشد.

جهت دیدن آخرین زمین لرزه ها روی عکس کلیک نمایید  • قالب بلاگ اسکای
  • بازی سیاه