مانور امداد و نجات نوروزی برگزار شد...

مانور امدادو نجات نوروزی جمعیت هلال احمر با حضور

ریاست محترم جمعیت هلال احمرجمهوری اسلامی ایران

ریاست محترم  سازمان امداد و نجات 

ریاست محترم سازمان جوانان

ریاست محترم سازمان داوطلبان

و...

فعالیت بیش از ۵ هزار امدادگر و نیروی عملیاتی در طرح نوروزی1393 ارائه خدمات بهتر با اجرایی شدن شعار هر خانواده ایرانی یک امدادگر

/ 0 نظر / 14 بازدید